Lễ Hội đầu xuân của Trường Mầm non Cẩm Quan tháng 03/ 2017.

Tháng Ba 29, 2017 4:43 chiều

Lễ Hội đầu xuân của Trường Mầm non Cẩm Quan tại chùa Yên tử, chùa Ba vàng Quảng Ninh và Đền Trần Nam Định.

Hiển thị IMG_0462.JPG

Tại Đỉnh Thiêng Yên Tử

Hiển thị IMG_0463.JPG

Hiển thị IMG_0460.JPG

Tại Chùa Ba Vàng